آرزوی عروسک پارچه ای

Bez Bebek | Bez Bebek Dizisi | Bezbebek | Evrim Akın | Tan Sağtürk | Nana | Hakan | Makbuş | Kulina

پشت صحنه ی یکی از قسمت های آرزوی عـــروســـــک پــارچــه ای

یک کلیپ جالب از کولینا،جوکر و نـانـا

یک کلیپ رومانتیک از نــانــا و هـاکـان

تیتراژ اصلی سریال آرزوی عروسک پارچه ای

کلیپ رقص نانا و هاکان با لباس بالماسکه

کلیپ رقص Joker و Sherry

پیش نمایش یکی از قسمت های آرزوی عروسک پارچه ای

کلیپ خوانندگی Evrim Akin بازیگر نقش نانا

پیش نمایش قسمت شنبه بیست و چهارم اردیبهشت

یک کلیپ بامزه از نـــانـــا

کلیپ رقص باله هاکان

قسمت آخر آرزوی عــروســک پــارچــه ای

کلیپ نامزدی نانا و هاکان

کلیپ عروسک شدن نانا توسط بچه ها پیش هاکان

کلیپ قبول کردن خواستگاری هـاکـان از نـانـا پس از ورشکستگی

یک کلیپ از یک قسمت هیجانی

Evrim Akin And Ebrahim Tatlis

تیتراژ آرزوی عروسک پارچه ای در فصل سوم

کلیپ بیرون ماندن نانا و هاکان برای دیدن طلوع خورشید

کلیپ جا به شدن امره و هاکان

کلیپ دیگر از نانا و هاکان

کلیپ رمانتیک از نانا و هاکان

کلیپ رمانتیک دیگر از نانا و هاکان

کلیپ جالب از Evrim Akin (نانا)

کلیپ عروسی نانا و هاکان (قسمت آخر ) با کیفیت بهتــر

کلیپ نامرئی شدن نانا

کلیپ پیرزن شدن نانا

کلیپ بامزه از نانا (Evrim Akin)

کلیپ رمانتیک نانا و هاکان New Video

کلیپ از Evrim Akin به همراه بازیگر نقش دلقک

دانلود کلیپ شعر مادرم

کلیپ رد کردن درخواست ازدواج هاکان تـوسـط نـانـا

یک کلیپ زیبا از هـاکـان و ولـکـان + موسیقی زیبای کلیپ

کلیپ آه کولینا با خوانندگی جوکر - نسخه ی یکم

کلیپ آه کولینا با خوانندگی جوکر - نسخه ی دوم

کلیپ رمانتیک نانا و هاکان - با کیفیت FLV

کلیپ زیبایی از Evrim Akin

کلیپ دیگری از Evrim Akin به همراه بازیگر نقش دلقک

کلیپ رمانتیک نانا و هاکان ها

کلیپ رفتن نانا از خانه در زمان رشد گیاه تخم نفرت آقای تایفون،امره و یامور و هاکان

یک کلیپ جالب از نـانـا ، ولـکـان و معلم علوم

پیش نمایش یک قسمت از سریال جدید Evrim Akin به نام Alemin Kıralı

حذفیات کلیپ نامزدی نانا و هاکان

حذفیات دیگری از نانا و هاکان در آرزوی عروسک پارچه ای

کلیپ زیبای کولینا و آقای تایفون

یک کلیپ جالب از کـل کـل نـانـا و هـاکـان

یک کلیپ غمگین و احـسـاسـی از نـانـا

پیش نمایش یک قسمت از سریال جدید Evrim Akin به نام Alemin Kıralı - سری دوم

کلیپ زیبایی از Evrim Akin

یک کلیپ رومانتیک از ولکان و معلم علوم

کلیپ شاه شدن جوکر

یک کلیپ جالب از نانا و سینگه و اسباب بازی ها

کلیپ جالبی از Evrim Akin

کلیپ رسوا شدن دروغ فراموش کردن حافظه ی سینگه توسط نـانـا با استفاده از گل حقیقت

پارت آخر قسمت نود و ششم ( دوشنبه ) سریـال آرزوی عروسـک پـارچـه ای

یک کلیپ از نـانـا و سینگه و هاکان و بچه ها

کلیپ قبول کردن امتحان نـانـا برای انـسـان شـدن در مـقـابل شـورا - بخش اول

کلیپ قبول کردن امتحان نـانـا برای انـسـان شـدن در مـقـابل شـورا - بخش دوم

کلیپ تبدیل شدن جوکر به رییس شورا

دانلود کلیپ رمانتیک از نانا و هاکان در قسمت های اول سـریـال

کلیپ تبدیل شدن آقای تایفون به مراد چهارم

یک کلیپ جالب از خیال پردازی پیتک

قسمت حذفی امشب ( قسمت نود و نه ) آرزوی عروسک پارچه ای

کلیپ زن و شوهر شدن نانا و هاکان

کلیپ خوانندگی اسباب بازی ها برای پمپیلیکیا

کلیپ پیش نمایش قسمت اول آرزوی عروسک پارچه ای

پیش نمایش قسمت آخر آرزوی عروسک پارجه ای

کلیپ قسمت هیجانی ( نگه داشتن نـانـا توسط هـاکـان تا سـاعـت دوازده - دوبله ی فارسی )

قسمت اول سناریوی امره و اذگه

قسمت دوم سناریوی امره و اذگه

قسمت سوم سناریوی امره و اذگه

قسمت چهارم سناریوی امره و اذگه

قسمت پنجم سناریوی امره و اذگه

کلیپ از Evrim Akin در فیلم Şaşkın

قسمت ششم سناریوی امره و اذگه

قسمت هفتم سناریوی امره و اذگه

قسمت هشتم سناریوی امره و اذگه

قسمت نهم سناریوی امره و اذگه

کلیپ از Evrim Akin در سریال جدیدش

کلیپ دیگری از Evrim Akin

قسمت دهم سناریوی امره و اذگه

یک کلیپ از اوریم آکین در یکی از فیلم هایش

دانلود کلیپ قسمت پخش نشده آرزوی عروسک پارچه ای

قسمت یازدهم سناریوی امره و اذگه

قسمت دوازدهم سناریوی امره و اذگه

کلیپ از نانا و هاکان

کلیپ بامزه از Evrim Akin

کلیپ از نانا و هاکان (کلیپ عکس گذاشته شده)

قسمت سیزدهم سناریوی امره و اذگه

کلیپ بیرون رفتن نانا با ولکان و عصبانی شدن هاکان

قسمت چهاردهم ( آخـر ) سناریوی امره و اذگه

کلیپ Evrim Akin در کنار چند ایرانی

کلیپ تبدیل شدن نانا به عروسک در حضور هاکان

کلیپ ناراحت کننده از نانا و هاکان - اعتراف کردن عروسک بودن نانا به هاکان

یک کلیپ بسیار کوتاه از اوریم آکین

کلیپ گفتن دوست دارم هاکان به نانا

کلیپ مردی که عاشق نانا میشود

کلیپ عاشقانه از نانا و هاکان

کلیپ عاشقانه دیگری از نانا و هاکان

کلیپ دعوای علکی نانا و هاکان برای آشتی دادن بچه ها

کلیپ تولد یامور

دانلود قسمت اول سریال آرزوی عروسک پارچه ای - بخش اول

دانلود قسمت اول سریال آرزوی عروسک پارچه ای - بخش دوم

دانلود قسمت اول سریال آرزوی عروسک پارچه ای - بخش سوم

دانلود قسمت اول سریال آرزوی عروسک پارچه ای - بخش چهارم

دانلود قسمت اول سریال آرزوی عروسک پارچه ای - بخش پنجم

دانلود قسمت اول سریال آرزوی عروسک پارچه ای - بخش ششم

دانلود قسمت اول سریال آرزوی عروسک پارچه ای - بخش هفتم

دانلود قسمت اول سریال آرزوی عروسک پارچه ای - بخش پایانی

یک کلیپ از سریال قلمرو سلطنتی با بازی اوریم آکین

دانلود یک کلیپ دیگر از اوریم آکین در سـریـال قلمرو سلطنتی